بازدید جناب آقای مهندس خیبری مدیر ‎عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به همراه جناب آقای مهندس فیضی مدیر عامل شرکت  پالایش گاز هاشمی نژاد ‎و تیم همراه از پاویون پارک و شرکتهای دانش بنیان عضو پارک

بازدید جناب آقای مهندس خیبری مدیر ‎عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به همراه جناب آقای مهندس فیضی مدیر عامل شرکت  پالایش گاز هاشمی نژاد ‎و تیم همراه از پاویون پارک و شرکتهای دانش بنیان عضو پارک

1 4

بازدید جناب آقای مهندس خیبری مدیر ‎عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به همراه جناب آقای مهندس فیضی مدیر عامل شرکت  پالایش گاز هاشمی نژاد ‎و تیم همراه از پاویون پارک و شرکتهای دانش بنیان عضو پارک در دومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سالن IHIT

question