بازدید جناب آقای دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور به همراه جناب آقای دکتر خلیلی، معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری از پاویون پارک صنعت نفت

بازدید جناب آقای دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور به همراه جناب آقای دکتر خلیلی، معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری از پاویون پارک صنعت نفت

در حاشیه دومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، جناب آقای دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور به همراه جناب آقای دکتر خلیلی معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری از پاویون پارک صنعت نفت و تعدادی از شرکت های منتخب عضو پارک بازدید نمودند که ضمن معرفی محصولات دانش بنیان شرکت ها، با برنامه ها و دستاوردهای صنعت نفت نیز آشنا شدند و در خاتمه نیز گزارشی از آخرین وضعیت طرح احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی نیز به ایشان ارائه گردید.

11
3 4
14
13
question