بازديد خانواده پارك از موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

بازديد خانواده پارك از موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

در تاريخ 1403/01/30 خانواده هاي محترم كارمندان پارك از موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بازديد نمودند.

question