انعکاس جلسه نشست شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت نفت اروندان در شبکه استانی خوزستان

انعکاس جلسه نشست شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران به میزبانی شرکت نفت اروندان در شبکه استانی خوزستان

پخش گوشه­ هایی از اولین نشست شورای پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در شرکت نفت و گاز اروندان. امروز جمعه 2 تیر ماه ساعت 21:45 از شبکه استانی خوزستان.

نشانی روابط عمومی شرکت ملی نفت و گاز اروندان در شبکه ­های مجازی: http://Zil.ink/aogc.ir

question