امضا قراردادهای جدید طرح احیای چاههای بسته و کم بازده در نمایشگاه بین المللی نفت

امضا قراردادهای جدید طرح احیای چاههای بسته و کم بازده در نمایشگاه بین المللی نفت

در روز پایانی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی قراردادهای جدید طرح احیا فی مابین پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و 2 شرکت فناور به امضا می رسد. این مراسم در ابتدای برگزاری پنل طرح احیا در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه از ساعت 11.30 در تالار اصفهان نمایشگاه دائمی تهران برگزار می گردد. پس از آیین امضای قرارداد آخرین وضعیت طرح احیای چاه در پنل تخصصی بررسی می شود و شرکت های جدیدالورود به طرح نیز با ابعاد مختلف فنی و اقتصادی طرح آشنا می گردند.

question