امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین شرکت OilGis، پارک فناوری و نوآوری نفت و شرکت صنایع نسیم همراه

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین شرکت OilGis، پارک فناوری و نوآوری نفت و شرکت صنایع نسیم همراه

در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین شرکت OilGis، شرکت صنایع نسیم همراه و پارک نوآوری نفت، به امضای دنیس آدی اف، مدیر بازرگانی شرکت OilGis روسیه، سیامک شقاقی مدیرعامل شرکت صنایع نسیم همراه شقاقی و محمد اسماعیل کفایتی، رئیس پارک فناوری و نوآوری نفت رسید.

question