امضاء تفاهم نامه شركت تجهيزات صنعت نفت با پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت

امضاء تفاهم نامه شركت تجهيزات صنعت نفت با پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت

در حاشيه اولين روز از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت و شركت تجهيزات صنعت نفت تفاهم نامه همكاري امضا كردند

اين تفاهم نامه كه به امضاي جناب آقای مهندس عباس ناصري و جناب آقای دكتر محمد اسماعيل كفايتي رسيد در خصوص همكاري مشترك در توسعه زيست بوم فناوري و نوآوري صنعت نفت مي باشد. در اين مراسم جمعي از مديران ارشد صنعت نفت از جمله جناب آقای دكتر وحيدرضا زيدي فرد معاون وزير در امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت و مدير عامل شركت سرمايه گذاري اهداف جناب آقای دكتر ذبيح الله نعيمي حضور يافتند.

question