اعلام نتیجه ارزیابی فعالان حقیقی و حقوقی فناور و صاحب ایده در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

اعلام نتیجه ارزیابی فعالان حقیقی و حقوقی فناور و صاحب ایده در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

مطابق با دستور رئیس جمهور شهید آیت الله دکتر رئیسی مبنی بر ارائه سریع راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی با بهره‌گیری از دانش بنیان‌ها؛ پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با همکاری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اقدام به فراخوان شناسایی ایده‌ها و محصولات فناورانه مرتبط با حوزه بهینه سازی نموده است. در همین راستا به دنبال برگزاری رویداد فوق الذکر و ارزیابی فعالان حقیقی و حقوقی فناور و صاحب ایده ی این حوزه و با عنایت به جمع بندی اتخاذ شده از سوی کمیته سیاست گذاری، رتبه بندی نهایی اعلام می‌گردد.

نتیجه ارزیابی بهینه سازی مصرف سوخت 1
question