اطلاعیه شماره 1- فراخوان طرح احیای چاه ها: نحوه رفع نقص پرونده ها

اطلاعیه شماره 1- فراخوان طرح احیای چاه ها: نحوه رفع نقص پرونده ها

به اطلاع متقاضيان محترم طرح احياي چاه هاي غيرفعال و كم بازده نفتي می رساند كه فرم تكميل شده و مستندات ارسالي متقاضیان در سامانه ثبت نام بررسي شده است. در اين خصوص، به استحضار متقاضیانی كه پرونده ایشان نياز به رفع نقص/تكميل دارد می رساند که در صورت تمايل، می توانند براساس راهنماي زير اقدام به رفع نقص/تكميل پرونده خود نمايند.

 1- دسترسي به فايل توضيحات نقص پرونده:

تارنماي پارك به آدرس petropark.ir > ورود به ناحيه كاربري > برگه “نمايش فرم هاي ارسالي”> دكمه “فرم هاي ارسالي طرح احياي چاه ها …” > ستون “جزييات فرم” > پيوند “نمايش جزييات” > رديف “توضيحات مدير”

2- مهلت رفع نقص:

تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 20 اسفندماه فرصت داريد تا مدارك مورد نياز خود را جهت رفع نقص پرونده ارسال فرماييد.

نكته 1: اين مهلت به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

3- نحوه ارسال فايل ها جهت تكميل پرونده:

 … > ناحيه كاربري > برگه “فرم ها “> دكمه “ارسال مدارك جهت رفع نقص پرونده…” نكته 2: هنگام بارگذاري فايل هاي موردنياز ضروري است كه فايل “كاربرگ تاييد مستندات” با مهر شركت و امضاي مديرعامل آن ارسال گردد. فايل خام اين كاربرگ نيز در  رديف “توضيحات مدير” (توضيح 1) قابل دسترسي است.

4- ويرايش فايل هاي ارسالي (در صورت نياز):

… > ناحيه كاربري > برگه “نمايش فرم هاي ارسالي”> دكمه “مستندات ارسالي جهت رفع نقص پرونده …” > ستون “پيوند به ويرايش ورودي” > پيوند “ويرايش ورودي”

نكته 3: خواهشمند است فقط يك بار فرم را تكميل و ارسال نماييد. در صورت نياز مي توانيد فرم ارسالي را ويرايش نماييد. با توجه به فراهم شدن امكان ويرايش فرم ارسالي، از ارسال چند فرم خودداري نماييد. در اين صورت، آخرين فرم ارسالي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

5- نحوه دسترسي به دبيرخانه جهت طرح سوالات:

از طريق تماس با خط تلفن ثابت (02122684113) و شماره همراه (09106464872) و ارسال پيام در شبكه هاي اجتماعي، دبيرخانه طرح آماده پاسخگويي به متقاضيان محترم مي باشد.

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه درصورت عدم رفع نقص، پرونده از ادامه فرآيند فراخوان باز خواهد ماند.

525053 1
525053 2
question