اطلاعیه شماره ۴- فرصت اعتراض برای شرکت‌هایی که حایز شرایط اولیه شناخته نشدند + دعوت به جلسه

اطلاعیه شماره ۴- فرصت اعتراض برای شرکت‌هایی که حایز شرایط اولیه شناخته نشدند + دعوت به جلسه

بنا به موافقت جناب آقای کرد زنگنه مدیر محترم سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران به‌نمایندگی از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و با توجه به رویکرد حمایتی شرکت ملی نفت ایران، به اطلاع شرکت‌هایی که در لیست شرکت‌های حایز شرایط اولیه قرار نگرفته‌اند می‌رساند که این شرکت‌ها نیز می‌توانند در اولین نشست توجیهی در روز ۳شنبه ۲۴ اسفند از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محل پارک  شرکت نمایند. 

برای هر یک از این شرکت‌ها یک فرصت اعتراض درنظر گرفته شده است که بتوانند با توجه به دلیل/دلایل عدم احراز شرایط اولیه به رفع نواقص پرداخته و مجددا” مورد ارزیابی قرار گیرند.  جزییات نحوه اعتراض و تکمیل مستندات برای این شرکت‌ها متعاقبا” اعلام می‌گردد.

question