اطلاعیه شماره ۳- دعوت به شرکت در اولین نشست توجیهی

اطلاعیه شماره ۳- دعوت به شرکت در اولین نشست توجیهی

با سلام،

به اطلاع کلیه متقاضیانی که در لیست شرکت‌های حایز شرایط اولیه قرار گرفته‌اند می‌رساند که اولین نشست توجیهی در روز ۳شنبه ۲۴ اسفند از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محل پارک برگزار می‌شود. براي اين نشست، ۲ تا ۳ نفر از هر یک از شرکت‌های صاحب صلاحیت اولیه می‌توانند در این نشست شرکت نمایند. تمرکز این نشست بر تبیین طرح از منظر فنی و تشریح چارچوب اقتصادی-قراردادی طرح می‌باشد.جزییات برنامه زمان‌بندی متعاقبا” اعلام می‌گردد.

ذکر این نکته بسیار ضروری است که در فرآیند ارزیابی اولیه، مستندات کلیه ۵۳ شرکت بررسی شده است؛ ‌اعم از شرکت‌هایی که به رفع نقص پرونده خود پرداختند (براساس مستندات مراحل ثبت‌نام و رفع نقص) و سایر شرکت‌هایی که پرونده رفع نقص خود را تکمیل ننمودند (براساس مستندات مرحله ثبت‌نام) تا شرکت ملی نفت ایران به طور کامل بتواند از ظرفیت‌های شرکت‌ها در این طرح استفاده نماید.

question