اشک های دکتر سعید رفیع

اشک های دکتر سعید رفیع

اشک‌های دکتر سعید رفیع، ورودی دوره‌ی پنجم مکانیک شریف، ارشد و دکترا پِن استیت، ده سال مدرس در هیوستون و قریب به سی سال مدیر ارشد در کمپانی نفتی Baker Hughes در تگزاس : افسوس میخورم که به مملکتم خدمت نکردم. کشورم به گردن من حق داره اگر به گذشته برگردم هرگز کشورم رو ترک نمی‌کنم

question