ارتقای شاخص‌های بهره‌وری از طریق بازار بهینه‌سازی انرژی

ارتقای شاخص‌های بهره‌وری از طریق بازار بهینه‌سازی انرژی

تفاهم‌نامه اجرای پروژه‌های مرتبط با بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت و ارتقای شاخص‌های بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی به‌ویژه از طریق بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و حساب بهینه‌سازی بین پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت امضا شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل به نقل از خبرنگار شانا، تفاهم‌نامه اجرای پروژه‌های مرتبط با بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت و ارتقای شاخص‌های بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی به‌ویژه از طریق بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و حساب بهینه‌سازی، همچنین توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت و گاز و تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه با هدف ایجاد زیست‌بوم و زنجیره تولید آنها در پارک و بومی‌سازی و توسعه فناوری صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته صبح امروز (یکشنبه دهم دی‌ماه) ازسوی حسین آبنیکی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و محمد اسماعیل کفایتی، رئیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت امضا شد.

مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه شامل حمایت از اجرایی‌ کردن آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی مشترک در حوزه توسعه فناوری و نوآوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی، سیاست‌گذاری کاهش مصرف انرژی در مصارف خانگی (اعم از ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی)، صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل از طریق رفع چالش‌ها و نیازهای فناورانه و بومی‌سازی تولید تجهیزات انرژی بر صنعت نفت و گاز و سایر صنایع با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی خواهد بود.

استفاده از کمک‌های بین‌المللی در زمینه کاهش انتشار کربن و بهینه‌سازی انرژی در صنعت نفت و دیگر صنایع و در بخش‌های مسکونی و غیرمسکونی و تجهیزات گازسوز خانگی و تجاری و ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌ و تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بر صنایع نفت و گاز و دیگر صنایع، همچنین تولیدکنندگان بخش‌های مسکونی و غیرمسکونی و تجهیزات گازسوز خانگی و تجاری از طریق شناسایی ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاران، اطلاع‌رسانی و ترویج، برگزاری نشست‌های توجیهی و معرفی طرح‌ها در چارچوب مقررات طرفین در رابطه با بهینه‌سازی مصرف سوخت از دیگر مواردی است که در قالب این تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد.

مدت زمان اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا دو سال است و در صورت رضایتمندی طرفین از اقدام‌ها با توافق طرفین تفاهم‌نامه قابل تمدید است.

به‌منظور شفاف‌سازی ابهام‌ها، پاسخ به پرسش‌های دو طرف و پیگیری‌های لازم برای گسترش همکاری، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه، کارگروهی متشکل از دو نماینده از هر طرف تشکیل خواهد شد. این کارگروه وظیفه تدوین برنامه اجرایی، توافق‌ها و نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌ها و ارائه گزارش سه ماهه اقدام‌ها و تفاهم‌ها را به‌عهده دارد. 

اجرای هریک از مفاد این تفاهم‌نامه پس از اخذ مجوزهای قانونی در قالب امضای قراردادهای اجرایی آینده در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر طرفین (از جمله مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران) عملیاتی خواهد شد. سهم و میزان مشارکت هریک از طرفین در اجرا، نحوه تأمین هزینه‌ها، بهره‌برداری از نتایج و حقوق مادی و معنوی و اختیارات وظایف و ضمانت اجرای تعهدهای هر طرف بر اساس مفاد قراردادهای اجرایی آینده تعیین خواهد شد.

question