استقبال شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور از طرح احياي چاه هاي غير فعال و كم بازده+اينفوگرافيك

استقبال شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور از طرح احياي چاه هاي غير فعال و كم بازده+اينفوگرافيك

ثبت نام فراخوان طرح احياي چاه‌هاي غيرفعال و كم‌بازده از 12 بهمن در وب‌سايت پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز آغاز شد و مهلت اوليه‌ ثبت نام تا 22 بهمن اعلام گرديد. با توجه به استقبال شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور، تا 30 بهمن فراخوان تمديد شد. 

در اين مدت، بيش از 150 حساب كاربري فعال در وب‌سايت پارك ايجاد شده است. در مهلت ثبت نام فراخوان، طرح‌هاي زيادي از سوي بيش از 50 شركت‌ دانش‌بنيان و فناور دريافت گرديد كه بيش از نيمي از آنها را شركت‌هاي دانش‌بنيان تشكيل مي‌‌دهند. در اين خصوص، نكته‌ي جالب اين است كه برخي شركت‌ها بيش از يك طرح را ارسال نمودند. بيشتر فناوري‌هاي اعلام‌شده در طرح‌هاي ارسالي نيز در سطح تجاري‌شده قرار دارند.

پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز در اين مرحله به بررسي مستندات ارسالي از شركت‌ها مي‌پردازد و چنان‌چه برخي مستندات ارسالي از سوي متقاضيان ناقص باشد در روزهاي آتي امكان تكميل آنها فراهم است. سپس فراخوان وارد مرحله‌ دوم يعني ارزيابي اوليه طرح‌ها مي‌شود كه با تشكيل كارگروه ارزيابي توسط پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز به انجام مي‌رسد. طرح‌هايي كه واجد شرايط اوليه باشند به مراحل بعدي يعني دو جلسه توجيهي دعوت خواهند شد.

مرحله ثبت نام فراخوان طرح احياي چاه هاي غيرفعال و كم بازده ويرايش نهايي
question