طرح احیای چاه‌های بسته و کم بازده نفتي

دور دوم ارزیابی پروپوزال‌های طرح

رويداد ملي سال 1402

طرح احيا 2 copy

فراخوان طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی- مرحله سوم

در راستاي اجراي بندهاي 14 و 15 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات به شماره 258/579553 مصوب 1389/08/30 و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/02/31 و آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت به شماره 77900/ت59872ه مورخ 1401/05/09 مصوب هيأت محترم وزيران و به منظور فراهم ‌آوردن زمينه همكاري‌هاي سازنده برای حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها و تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان و نیز مستند به مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي طي نامه شماره 187549 به تاريخ 1401/04/21 سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تصویب طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی با هدف توسعه ظرفيت‌هاي توليد و برداشت صيانتي از منابع هيدروكربوري كشور، تقويت درون زايي، تحقق اقتصاد دانش بنيان و رونق توليد داخلي از طريق توسعه طرح هاي فناورانه و حمايت از شركت هاي فناور و مستند به قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، فراخوان جدید طرح احياي چاه‌هاي بسته و كم بازده نفتی به مناسبت هفته دولت توسط پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز به عنوان راهبر طرح اعلان می‌گردد.

در همين راستا با تاكيد بر حمايت و بكارگيري شركت هاي دانش بنيان و فناور، احياي چاه‌هاي بسته و كم‌بازده نفتی از طريق انعقاد قرارداد مستقیم با پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز به همراه انتقال دانش فني، به شرکت‌های فناور صاحب صلاحيت واگذار مي گردد.

شرايط متقاضيان:

كليه شركت ها، موسسات، واحدهاي تحقيق و توسعه و يا ساير اشخاص حقوقي و همچنين مشاركت‌هاي مبتني بر توليد، توسعه و پياده سازي فناوري و سرمايه گذاري خطرپذير كه داراي يك فناوري نوآورانه، مشخص و آماده پياده سازي در حوزه احياي چاه‌هاي بسته و كم بازده بوده و در چارچوب ضوابط مربوطه قابليت اخذ پذيرش در پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز را داشته باشند. متقاضيان مي‌بايست با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني خود در زمينه كسب و كار مرتبط با احیای چاه با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال و مديريت فناوري و يا ارائه خدمات تخصصي كسب و كار (از ایده تا بازار) به منظور تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت كنند.
فرايند اجرايي:

 • ثبت‌نام در همین سایت، مراجعه به ناحیه کاربری و تكميل فرم ثبت‌نام همراه با ارسال کاربرگ‌ها و مدارك مورد نياز
 • بررسي و ارزيابي اوليه متقاضيان توسط پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 • برگزاري نشست‌های توجيهي اول به منظور تبیین ابعاد مختلف فني-اقتصادی-فناورانه طرح (در صورت لزوم)
 • انعقاد قرارداد محرمانگی جهت در اختیار قراردادن اطلاعات چاه‌ها
 • تعیین بسته چاه‌ها (تا سقف 15 حلقه چاه برای هر شرکت) جهت واگذاری اطلاعات
 • تهیه و ارسال پروپوزال(های) احیای چاه توسط شرکت‌های متقاضی (برای 5 حلقه چاه)
 • ارزیابی پروپوزال‌ها و اعلام نتايج به متقاضيان
 • انعقاد قرارداد با متقاضی صاحب صلاحیت

نكات حائز اهميت:

 • شركت ملي نفت ايران در پذيرش و يا رد پيشنهادهای دريافت شده برای طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده مختار خواهد بود.
 • به هر متقاضي كه به مرحله عقد قرارداد برسد، حداكثر 5 حلقه چاه بسته و یا كم بازده جهت احيا با استفاده از فناوري ارزيابي شده اختصاص خواهد يافت. شرکت موظف است ابتدا فناوری خود را بر روی 1 حلقه چاه پیاده‌سازی نماید و در صورت موفقیت‌آمیز بودن احیا اقدام به پیاده‌سازی بر سایر چاه‌ها نماید. در هر مرحله، دستمزد احیای چاه مطابق مصوبه شورای اقتصاد به شرکت پرداخت می‌شود.
 • با توجه به ماهيت طرح به عنوان يك كسب و كار جسورانه (خطرپذير)، شركت ملي نفت ايران و پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز هيچ گونه مسئوليتي تامين مالي هزينه‌هاي مورد نياز اجراي قرارداد و یا جبران زیان در صورت شكست عمليات احياي چاه را نخواهند داشت.
 • در صورت موفقيت‌آمیز بودن عمليات احياي چاه، شرکت فناور طرف قرارداد صرفاً به ازاي تعداد بشكه نفت احيا شده و مطابق قرارداد، مستحق دريافت دستمزد تعيين شده خواهند بود و هيچ پرداخت ديگري غير از دستمزد به شرکت صورت نخواهد گرفت.
 • متقاضي جهت تامين مالي قرارداد مي‌تواند نسبت به جذب سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم، مشاركت با نهادهاي مالي از جمله بانك ها، صندوق هاي جسورانه، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق‌هاي پژوهش و فناوري و ساير نهادهاي مالي و حمايتي اقدام نمايد. در اين خصوص نيز شركت ملي نفت ايران هيچ گونه تعهدي از جمله تضمين دريافت تسهيلات و امثال آن نخواهد داشت
 • در مرحله پياده سازي فناوري به منظور احياي چاه(هاي) تعيين شده هر اقدامي كه نيازمند ورود به داخل چاه باشد الزاماً بايستی از طريق شركت‌هاي صاحب صلاحيت خدمات فني چاه مورد تاييد وزارت نفت/شركت ملي نفت ايران (مطابق مصوبه شورای اقتصاد) صورت پذيرد.
 • پس از احياي چاه هاي بسته و كم بازده تعيين شده، عمليات بهره‌برداري توسط شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد و اندازه‌گيري نفت احیا شده و تعيين دستمزد استحقاقي متقاضي مطابق قرارداد صورت گرفته و پرداخت انجام خواهد شد.
 • واحدهاي فناوري مجاز به ثبت اختراع فناوري‌هايي كه به صورت موفقيت‌آميز پياده‌سازي شده‌اند خواهد بود مشروط بر آنكه حق بهره‌برداري شركت ملي نفت ايران را به صورت رسمي در گواهي ثبت اختراع درج نمايند. همچنين شركت ملي نفت ايران با آغاز پرداخت دستمزد واحد فناور براي اولين چاه احيا شده مجاز به بهره‌برداري از فناوري مربوطه به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه خواهد بود.
 • با توجه به تغییرات کاربرگ‌ها در این فراخوان، برای حفظ یکپارچگی راهبری طرح از کلیه شرکت‌هایی که در فراخوان دوم (اسفند 1401) ثبت‌نام نموده‌اند با احترام درخواست می‌شود در این فراخوان مجدداً ثبت‌نام نمایند.

کاربرگ‌های ثبت نام:

فایل‌های مرتبط با طرح

آشنایی با طرح:

اسناد بالادستی طرح

مصوبه شورای اقتصاد

اخبار مرتبط با طرح

ارتباط با دبیرخانه طرح

021-22684113

09106464872

تهران، خیابان شریعتی، بعد از پل صدر، بعد از خیابان میرزاپور (سهیل)، پلاک 1731، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، معاونت امور فناوری و نوآوری، دبیرخانه طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی

دور دوم ارزیابی پروپوزال‌های طرح

رويداد ملي سال 1402

طرح احيا 2 copy

فراخوان طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی- مرحله سوم

در راستاي اجراي بندهاي 14 و 15 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات به شماره 258/579553 مصوب 1389/08/30 و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/02/31 و آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت به شماره 77900/ت59872ه مورخ 1401/05/09 مصوب هيأت محترم وزيران و به منظور فراهم ‌آوردن زمينه همكاري‌هاي سازنده برای حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌ها و تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان و نیز مستند به مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي طي نامه شماره 187549 به تاريخ 1401/04/21 سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تصویب طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی با هدف توسعه ظرفيت‌هاي توليد و برداشت صيانتي از منابع هيدروكربوري كشور، تقويت درون زايي، تحقق اقتصاد دانش بنيان و رونق توليد داخلي از طريق توسعه طرح هاي فناورانه و حمايت از شركت هاي فناور و مستند به قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، فراخوان جدید طرح احياي چاه‌هاي بسته و كم بازده نفتی به مناسبت هفته دولت توسط پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز به عنوان راهبر طرح اعلان می‌گردد.

در همين راستا با تاكيد بر حمايت و بكارگيري شركت هاي دانش بنيان و فناور، احياي چاه‌هاي بسته و كم‌بازده نفتی از طريق انعقاد قرارداد مستقیم با پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز به همراه انتقال دانش فني، به شرکت‌های فناور صاحب صلاحيت واگذار مي گردد.

شرايط متقاضيان:

كليه شركت ها، موسسات، واحدهاي تحقيق و توسعه و يا ساير اشخاص حقوقي و همچنين مشاركت‌هاي مبتني بر توليد، توسعه و پياده سازي فناوري و سرمايه گذاري خطرپذير كه داراي يك فناوري نوآورانه، مشخص و آماده پياده سازي در حوزه احياي چاه‌هاي بسته و كم بازده بوده و در چارچوب ضوابط مربوطه قابليت اخذ پذيرش در پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز را داشته باشند. متقاضيان مي‌بايست با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني خود در زمينه كسب و كار مرتبط با احیای چاه با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال و مديريت فناوري و يا ارائه خدمات تخصصي كسب و كار (از ایده تا بازار) به منظور تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت كنند.
فرايند اجرايي:

 • ثبت‌نام در همین سایت، مراجعه به ناحیه کاربری و تكميل فرم ثبت‌نام همراه با ارسال کاربرگ‌ها و مدارك مورد نياز
 • بررسي و ارزيابي اوليه متقاضيان توسط پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 • برگزاري نشست‌های توجيهي اول به منظور تبیین ابعاد مختلف فني-اقتصادی-فناورانه طرح (در صورت لزوم)
 • انعقاد قرارداد محرمانگی جهت در اختیار قراردادن اطلاعات چاه‌ها
 • تعیین بسته چاه‌ها (تا سقف 15 حلقه چاه برای هر شرکت) جهت واگذاری اطلاعات
 • تهیه و ارسال پروپوزال(های) احیای چاه توسط شرکت‌های متقاضی (برای 5 حلقه چاه)
 • ارزیابی پروپوزال‌ها و اعلام نتايج به متقاضيان
 • انعقاد قرارداد با متقاضی صاحب صلاحیت

نكات حائز اهميت:

 • شركت ملي نفت ايران در پذيرش و يا رد پيشنهادهای دريافت شده برای طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده مختار خواهد بود.
 • به هر متقاضي كه به مرحله عقد قرارداد برسد، حداكثر 5 حلقه چاه بسته و یا كم بازده جهت احيا با استفاده از فناوري ارزيابي شده اختصاص خواهد يافت. شرکت موظف است ابتدا فناوری خود را بر روی 1 حلقه چاه پیاده‌سازی نماید و در صورت موفقیت‌آمیز بودن احیا اقدام به پیاده‌سازی بر سایر چاه‌ها نماید. در هر مرحله، دستمزد احیای چاه مطابق مصوبه شورای اقتصاد به شرکت پرداخت می‌شود.
 • با توجه به ماهيت طرح به عنوان يك كسب و كار جسورانه (خطرپذير)، شركت ملي نفت ايران و پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز هيچ گونه مسئوليتي تامين مالي هزينه‌هاي مورد نياز اجراي قرارداد و یا جبران زیان در صورت شكست عمليات احياي چاه را نخواهند داشت.
 • در صورت موفقيت‌آمیز بودن عمليات احياي چاه، شرکت فناور طرف قرارداد صرفاً به ازاي تعداد بشكه نفت احيا شده و مطابق قرارداد، مستحق دريافت دستمزد تعيين شده خواهند بود و هيچ پرداخت ديگري غير از دستمزد به شرکت صورت نخواهد گرفت.
 • متقاضي جهت تامين مالي قرارداد مي‌تواند نسبت به جذب سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم، مشاركت با نهادهاي مالي از جمله بانك ها، صندوق هاي جسورانه، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق‌هاي پژوهش و فناوري و ساير نهادهاي مالي و حمايتي اقدام نمايد. در اين خصوص نيز شركت ملي نفت ايران هيچ گونه تعهدي از جمله تضمين دريافت تسهيلات و امثال آن نخواهد داشت
 • در مرحله پياده سازي فناوري به منظور احياي چاه(هاي) تعيين شده هر اقدامي كه نيازمند ورود به داخل چاه باشد الزاماً بايستی از طريق شركت‌هاي صاحب صلاحيت خدمات فني چاه مورد تاييد وزارت نفت/شركت ملي نفت ايران (مطابق مصوبه شورای اقتصاد) صورت پذيرد.
 • پس از احياي چاه هاي بسته و كم بازده تعيين شده، عمليات بهره‌برداري توسط شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد و اندازه‌گيري نفت احیا شده و تعيين دستمزد استحقاقي متقاضي مطابق قرارداد صورت گرفته و پرداخت انجام خواهد شد.
 • واحدهاي فناوري مجاز به ثبت اختراع فناوري‌هايي كه به صورت موفقيت‌آميز پياده‌سازي شده‌اند خواهد بود مشروط بر آنكه حق بهره‌برداري شركت ملي نفت ايران را به صورت رسمي در گواهي ثبت اختراع درج نمايند. همچنين شركت ملي نفت ايران با آغاز پرداخت دستمزد واحد فناور براي اولين چاه احيا شده مجاز به بهره‌برداري از فناوري مربوطه به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه خواهد بود.
 • با توجه به تغییرات کاربرگ‌ها در این فراخوان، برای حفظ یکپارچگی راهبری طرح از کلیه شرکت‌هایی که در فراخوان دوم (اسفند 1401) ثبت‌نام نموده‌اند با احترام درخواست می‌شود در این فراخوان مجدداً ثبت‌نام نمایند.

کاربرگ‌های ثبت نام:

فایل‌های مرتبط با طرح

آشنایی با طرح:

اسناد بالادستی طرح

مصوبه شورای اقتصاد

اخبار مرتبط با طرح

ارتباط با دبیرخانه طرح

021-22684113

09106464872

تهران، خیابان شریعتی، بعد از پل صدر، بعد از خیابان میرزاپور (سهیل)، پلاک 1731، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، معاونت امور فناوری و نوآوری، دبیرخانه طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفتی

question