فراخوان شناسايي شركت هاي فعال در حوزه صنعت نفت، مستقر در پارك ها و مراكز رشد كشور

فراخوان شناسايي شركت هاي فعال در حوزه صنعت نفت، مستقر در پارك ها و مراكز رشد كشور

پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت، جهت پيشبرد بهتر ماموريت هاي خود اقدام به شناسايي شركت هاي فعال در ساير پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد سراسر كشور در حوزه صنعت نفت نموده است.

در همين راستا، كليه شركت هاي مرتبط با صنعت نفت كه در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در سراسر كشور پذيرش شده اند، مي توانند جهت عضويت در شبكه اطلاع رساني و حمايتي پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت، فرم پيوست را تكميل نموده و در قالب فايل WORD به ايميل PIP-TECH@mop.ir ارسال نمایید.

ايجاد شبكه اي از شركت هاي مذكور، براي برقراري ارتباط موثر بين آن ها و شركت هاي مخاطب و برنامه ريزي جهت بهره گيري از توانمندي هاي آن ها، از اهداف اين فراخوان مي‌باشد.

فرم فراخوان شناسايي شركت هاي فعال در حوزه صنعت نفت

question