برنامه نشست به‌هم‌رساني كسب و كارهاي مرتبط با طرح احياي چاه‌ها

برنامه نشست به‌هم‌رساني كسب و كارهاي مرتبط با طرح احياي چاه‌ها

پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز جزييات برنامه نشست به‌هم‌رساني كسب و كارهاي مرتبط با طرح احياي چاه‌ها را شامل عناوين برنامه‌ها، ترتيب ارائه شركت‌هاي متقاضي و نشست‌هاي B2B را منتشر كرد. مدعوين اين نشست مي توانند از طريق پيوند زير فايل برنامه را دريافت نمايند. 

 

question