امضای تفاهم نامه بین پارک و منصات

امضای تفاهم نامه بین پارک و منصات

به گزارش روابط عمومی پارک، امروز (29 آذر) در دومین نمایشگاه پتروتک تفاهم نامه ای بین پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و مرکز نوآوری سیاست های صنعتی و زنجیره های ارزش تولید (منصات) امضا گردید.

question